ข่าวดี ใครผ่อนบ้านอยู่ รีบดูด่วน เริ่ม 1 มิ.ย. 67

Author:

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 พ.ค. 67 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ลดดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยว่า ที่ผ่านมาการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน โดยทำงานร่วมกับสหกรณ์ในแต่ละพื้นที่ อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 6% โดยเป็นของพอช. 4% และสหกรณ์ 2%

โดยวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการของพอช. ตามนโยบายที่ตนได้ขอให้ไปพิจารณา ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ปกติอยู่ที่ 4% ลดลงเหลือ 3.5% เป็นการทดลองเป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.67 นี้

ถ้าครบปีแล้ว สถานการณ์ทางการเงินของพอช. เอื้ออำนวยก็จะต่อมาตรการนี้ปีต่อปีให้กับประชาชน เท่ากับจากนี้ไปเป็นเวลา 1 ปี พี่น้องที่จ่ายดอกเบี้ย 6% อยู่ทั้งหด จะเหลืออยู่ที่ 5.5% และหากสหกรณ์สามารถลดดอกเบี้ยในอัตราส่วนที่เท่ากันได้ จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่มากขึ้นอีก

นายวราวุธกล่าวว่า ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้ประโยชน์การลดอัตราดอกเบี้ย 0.5%ในครั้งนี้ ต้องเป็นผู้ที่ไม่ผิดนัดการชำระหนี้เกินกว่า 3 เดือนขึ่นไป และไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดี และองค์กรผู้ที่ใช้สินเชื่อหรือสหกรณ์ของชุมชนที่ได้รับการอนุมัตินั้น ก็จะดำเนินการ 1 ปีนับจากนี้

ต้องเรียนว่าอัตราดอกเบี้ยที่คิดอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินทั่วประเทศ ซึ่งในการนี้คาดว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์กว่า 68,000 กว่าครัวเรือน หรือ 200,000 กว่าคน ก็เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยประชาชนในช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *