สมาคมโหรฯ เปิดชะตา12นักษัตร ส่งท้ายพ.ค.67 ได้ลืมตาอ้าปาก มีโชคลาภ

Author:

ดวงชะตาราศีที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทาง ที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้ดวงของแต่ละคน

สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดชะตา 12 นักษัตร ส่งท้ายเดือนพฤษภาคม 2567 นักษัตรไหนลืมตาอ้าปาก มั่นคงแข็งแรง ระวังการใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชวดขาลเถาะ : ลืมตาอ้าปาก เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นใหม่ ทำสิ่งใหม่ และมีโชคลาภจากการลงทุน

มะโรงวอกระกา : มั่นคงแข็งแรง การเงินมีความคล่องตัว มีรายได้สม่ำเสมอ จากงานประจำและงานเสริม

ฉลูมะเส็งจอ : พึงระวังการใช้จ่าย แม้การเงินจะยังมีใช้ไม่เดือดร้อน แต่อย่าประมาทอาจมีเหตุต้องใช้เงินฉุกเฉิน

มะเมียมะแมกุน : ยังต้องรอคอย การเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง การลงทุนยังไม่เห็นผลลัพธ์ชัดเจน

สมาคมโหรฯ เปิดชะตา 12 นักษัตร ส่งท้ายเดือนพฤษภาคม 2567 ใครจะได้ลืมตาอ้าปาก มีโชคลาภจากการลงทุน มีรายได้สม่ำเสมอ
สมาคมโหรฯ เปิดชะตา 12 นักษัตร ส่งท้ายเดือนพฤษภาคม 2567 ใครจะได้ลืมตาอ้าปาก มีโชคลาภจากการลงทุน มีรายได้สม่ำเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *