เผยแล้ว วันหยุดเดือนมิถุนายน 2567 แพ็คกระเป๋ารอเลย

Author:

วันหยุดเดือนมิถุนายน 2567

สำหรับวันสำคัญเดือนมิถุนายน มีดังนี้

วันที่ 1 มิถุนายน – วันดื่มนมโลก

วันที่ 5 มิถุนายน – วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 9 มิถุนายน – วันอานันทมหิดล (วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล)

วันที่ 14 มิถุนายน – วันผู้บริจาคโลหิตโลก

วันที่ 24 มิถุนายน – วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

วันที่ 26 มิถุนายน – วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โดยในเดือนมิถุนายน 2567 จะมีวันหยุดราชการคือ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เป็น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *