ด่วน! สราวุฒิ ประจวง หน.ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ เสียชีวิตแล้ว ถูกยิงขณะปฏิบัติหน้าที่

Author:

ด่วน! สราวุฒิ ประจวง หน.ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ เสียชีวิตแล้ว ถูกยิงขณะปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม รายงานข่าวแจ้งว่า นายสราวุฒิ ประจวง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ กรมปศุสัตว์ ถูกยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบห้องเย็นหรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ในวัน 11 ตุลาคม 2566
โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์ข้อความระบุว่า กรมปศุสัตว์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายสราวุฒิ ประจวง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ กรมปศุสัตว์ ที่ถูกยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบห้องเย็นหรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ในวัน 11 ตุลาคม 2566
ด่วน! สราวุฒิ ประจวง หน.ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ เสียชีวิตแล้ว ถูกยิงขณะปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม รายงานข่าวแจ้งว่า นายสราวุฒิ ประจวง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ กรมปศุสัตว์ ถูกยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบห้องเย็นหรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ในวัน 11 ตุลาคม 2566
โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์ข้อความระบุว่า กรมปศุสัตว์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายสราวุฒิ ประจวง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ กรมปศุสัตว์ ที่ถูกยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบห้องเย็นหรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ในวัน 11 ตุลาคม 2566
ด่วน! สราวุฒิ ประจวง หน.ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ เสียชีวิตแล้ว ถูกยิงขณะปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม รายงานข่าวแจ้งว่า นายสราวุฒิ ประจวง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ กรมปศุสัตว์ ถูกยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบห้องเย็นหรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ในวัน 11 ตุลาคม 2566
โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์ข้อความระบุว่า กรมปศุสัตว์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายสราวุฒิ ประจวง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ กรมปศุสัตว์ ที่ถูกยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบห้องเย็นหรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ในวัน 11 ตุลาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *