เผยภาพ พระเต้ย-พงศกร ในผ้าเหลือง ฉายาทางธรรมชุติงฺกโร

Author:

อนุโมทนาบุญกับ พระเต้ย-พงศกร เมตตาริกานนท์ถือฤกษ์ดีเข้าพิธีอุปสมบทพร้อมน้องชาย ตังค์-ธนาตย์ เมตตาริกานนท์ เพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ ที่ วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันเสาร์ ที่20 มกราคม 2567
โดยได้ฉายาทางธรรมว่า “ชุติงฺกโร” ซึ่งแปลว่า “ผู้สร้างความเจริญ ชื่อเสียง” และน้องชาย ได้ฉายาทางธรรมว่า”อภิธโน” ซึ่งแปลว่า “ผู้มีทรัพย์มาก”
.
พระเต้ย เผยว่า”บวชเพื่อตั้งใจศึกษา และเรียนพระธรรม เป็นระยะเวลา 15 วัน ซึ่งตนมีความตั้งใจอย่างมาก ที่จะบวชแทนแทนคุณบิดามารดา นำหลักธรรมคำสอนมาใช้ในชีวิตและจะบำเพ็ญประพฤติตนเป็นคนดี เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไป เมื่อลาสิกขาบทแล้ว จะเดินหน้าทำงานในวงการอย่างเต็มที่ด้วยความตั้งใจและมีคุณธรรม”

เผยภาพ พระเต้ย-พงศกร ในผ้าเหลือง ฉายาทางธรรมชุติงฺกโร

เผยภาพ พระเต้ย-พงศกร ในผ้าเหลือง ฉายาทางธรรมชุติงฺกโร

เผยภาพ พระเต้ย-พงศกร ในผ้าเหลือง ฉายาทางธรรมชุติงฺกโร

เผยภาพ พระเต้ย-พงศกร ในผ้าเหลือง ฉายาทางธรรมชุติงฺกโร

เผยภาพ พระเต้ย-พงศกร ในผ้าเหลือง ฉายาทางธรรมชุติงฺกโร

เผยภาพ พระเต้ย-พงศกร ในผ้าเหลือง ฉายาทางธรรมชุติงฺกโร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *