ด่วน เศรษฐา ประกาศข่าวร้าย ได้รับรายงานมีคนไทยเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 30 ราย

Author:

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเผยสถานการณ์ที่อิสราเอลล่าสุดได้รับรายงานมีคนไทยเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 30 ราย ส่วนผู้ที่บาดเจ็บและเป็นตัวประกัน ยังคงมีจำนวนเท่าเดิม

นายกฯระบุการนำคนไทยกลับออกจากพื้นที่ปัจจุบันสามารถนำออกมาได้เฉลียวันละ 400 คน และในครั้งต่อๆไปคาดว่าจะสามารถนำคนไทยออกมาได้เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 600 คนฉะนั้นการนำเครื่อง เอ380  ไปรับในอนาคตอาจจะมีความจำเป็นน้อยลงเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะนำคนมารวมกันเป็นจำนวนมากได้เหตุเพราะสถานที่ไม่สามารถรองรับได้ฉะนั้นแล้วจำนวนประมาณ 600 คน ต่อวันจึงเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงและคาดว่าจะสามารถนำคนออกมาทั้งหมดได้ภายในสิ้นเดือน

 

เนื้อหาที่ได้รับการโปรโมต
เนื้อหาที่ได้รับการโปรโมต

 

ขณะที่ในพื้นที่สีแดงหรือจุดอันตรายคาดว่ายังคงมีคนไทยที่ยังไม่สามารถออกมาได้จำนวนหลาย 10 คน ซึ่งก็ยังคงน่าเป็นห่วง และถือเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องพยายามนำคนออกมาให้ได้เร็วที่สุดและมากที่สุดจะต้องมีการประสานทางด้านโลจิสติกส์

การลำเลียงคนออกจากพื้นที่สีแดงไม่ใช่สามารถทำได้ตลอดเวลาจะต้องดูในเรื่องของเวลาแต่ยืนยันว่าจะพยายามทำหลายๆอย่างรวมถึงการเจรจาเพื่อให้สามารถนำคนไทยออกมาได้เร็วที่สุด

เนื้อหาที่ได้รับการโปรโมต

ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประมาณ 7-8,000 คน ในขณะที่คนยังไม่ประสงค์ขอเดินทางกลับยังคงมีอยู่จำนวนหนึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ  จึงอยากขอให้ตัดสินใจกลับเพื่อความปลอดภัย ทางรัฐบาลจะพยายามทำอย่างเต็มที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *